Det kan blive for "småt" for enhver

Tekst med småt, Læsebrille, Færdigbrille

Overskriften "Det kan blive for "småt" for enhver", er blot tilføjet "for" før "småt", til det oprindelige udtryk, "Det kan blive småt for enhver". Men hvad ligger der egentlig i dette udsagn? Her følger en interessant artikel i Avisen, skrevet af Martin Leon Kjeldsen. Læs artiklen, hvor jeg i kursiv kommenterer og sætter det i forhold til min lidt ændrede overskrift, som jo i min sammenhæng står i forhold til det, at bogstaverne bliver for små, når vi kommer i fyrrerne og bliver ramt af alderssyn.  

 

af Martin Leon Kjeldsen

Mange kommentatorer fra højt og lavt i Danmark kritiserer for øjeblikket den almindelige debat, det politiske klima og omgangstonen mellem folk for at være blevet gradvist mere og mere afstumpet, kynisk og uanstændig.
Som en kommentar til dette har jeg valgt at se lidt nærmere på den danske talemåde: Det kan blive småt for enhver.

Kaster vi os ud i en analyse af dette gamle, hæderkronede proverbum, møder vi først et 'det', der som bekendt er et bestemt stedord betegnende noget ganske særligt og intet andet end netop dette.

Det næste vi møder er ordstillingen 'kan blive', der beskriver en potentiel ændring af den givne tilstand. Var der tale om uændrede forhold ville man erstatte 'kan blive' med 'kan være' eller 'forbliver'. Dette vender vi tilbage til. (Vores vedvarende ændring af nært syn er en potentiel ændring)

Vi er nu blevet så kloge, at vi kan sige, at det mystiske 'det' står i stedet for en tilstand, som det er muligt at ændre. Valget af 'kan' i stedet for eksempelvis 'vil' viser os samtidigt, at ændringen af tilstanden er eventuel, ikke given. (Tilstanden, dit alderssyn, er mulig at ændre, men det sker ikke af sig selv)

Der rejser sig et naturligt spørgsmål: Vil ændringen ske ved en handling eller vil ændringen ske netop på grund af manglende handling? Under alle omstændigheder må vi gå ud fra, at ændringen er årsagsbestemt. Dette udvider vor forståelse af vort 'det' ved at antyde, 'det' er i stand til at ændre sig. Vort 'det' er altså ikke en stationær størrelse. (Dit alderssyn ændrer sig ved manglende handling til at blive værre, medens hvis du handler og gør noget ved det, kan stoppe den naturlige ændring, som er årsagsbestemt blot ved at vi bliver ældre)

Næste ord kaster lys over præcis hvilken ændring vort 'det' muligvis vil blive udsat for, nemlig en markant negativ vækst. (Det nære syn bliver ringere)

Vi står nu med udsagnet: 'Det kan blive småt', som er fuldt forståeligt, selvom vi stadig ikke ved, hvad der er tale om. Det ligger op til refleksion. Der er dælme mange ting som kan blive små. (Alle bliver ramt af alderssyn på et tidspunkt, og så bliver alt på nært hold oplevet småt "for småt")

Tilføjelsen 'for enhver', er et klimaks.

Pludselig gøres udsagnet relevant, ja, personligt, idet vi nu selv kommer på bane. Vi tillægges med ét ansvar og forpligtelser og det bliver tvingende nødvendigt for os, at vide hvad vort 'det' står i stedet for.

Da vi står i den ulykkelige situation, at udsagnet nu er komplet og i analytisk forstand uden forankring, må vi ty til vore egne referencerammer og begive os ud i spekulationer, især fordi udsagnet har mistænkelig lighed med en konkret advarsel.
Hvis ikke vort 'det's negative vækst er uhensigtsmæssigt, hvorfor så overhovedet gøre opmærksom på det?

For at forhindre den truende negative vækst bliver vi derfor nødt til at vende tilbage til dens årsag. Uanset hvor meget vi reflekterer over denne årsag vil vi kun kunne nå til den konklusion at den negative vækst er forårsaget af 1) en handling eller 2) manglende handling.

Dette er et uløseligt dilemma. (Dilemmaet kan være uløseligt, men der er løsninger på dit alderssyn)

Ide og koncept udarbejdet af


Kjeld Bertelsen
Mørdrupvej 69
3060 Espergærde
Tlf: +45 4052 7610

Nyhedsmails

Vælg den nyhedsmail du ønsker at tilmelde dig.

Back to Top