Ramt af alderssyn? Kend din ret og få en øjenundersøgelse

Paragraffer: Kend din ret til jævnlig øjenundersøgelse

En almindelig læsebrille er ikke altid tilstrækkelig til brug ved skærmarbejde, fordi skærmen ofte står i det man kalder mellemområdet, som ligger mellem nært syn (læsning) og afstandssynet. Derfor bør du overveje og få undersøgt om du har brug for en skærmbrille. Overvejer du en øjenoperation, er det vigtigt at gøre øjenlægen opmærksom på din normale arbejdssituation, da det kan have betydning for hvilken type linse der bør vælges. Specielle kontaktlinser kan også være en mulighed.

Har du ikke tidligere haft synsfejl, så er du muligvis ikke bekendt med din ret til at få foretaget en jævnlig øjenundersøgelse, evt. hos en øjenlæge. Læs om dine rettigheder herunder, og vil du vide mere er der link til den samlede bekendtgørelse. 

Udrag fra bekendtgørelsen om arbejde ved skærmterminaler:

§ 6. Den ansatte har ret til en passende undersøgelse af øjne og syn:

  1. inden arbejdet ved skærmterminalen påbegyndes
  2. med jævne mellemrum herefter, og
  3. når der opstår synsproblemer, der kan skyldes arbejdet ved skærmterminalen.

Stk. 2. Undersøgelsen skal foretages af en person med de fornødne kvalifikationer.
Stk. 3. Den ansatte har ret til en øjenundersøgelse hos en speciallæge, hvis den i stk. 1 og 2 nævnte undersøgelse viser, at dette er nødvendigt.

Stk. 4. Den ansatte skal have udleveret specielle synskorrigerende hjælpemidler, herunder briller eller kontaktlinser, som er beregnet til det pågældende arbejde, hvis de i stk. 1 - 2 eller stk. 3 nævnte undersøgelser viser, at dette er nødvendigt, og hvis den ansattes egne briller eller kontaktlinser ikke kan anvendes.

Stk. 5. Arbejdsgiveren skal sikre den ansatte adgang til de i stk. 1 - 3 nævnte undersøgelser uden udgifter og så vidt muligt inden for normal arbejdstid og har desuden pligt til at sørge for, at den ansatte får udleveret de i stk. 4 nævnte briller eller kontaktlinser uden omkostninger for den ansatte.

Stk. 6. §§ 9 - 10 om undersøgelsesresultater i bekendtgørelse nr. 1165 af 16. december 1992 om arbejdsmedicinske undersøgelser gælder ikke for de i stk. 2 nævnte undersøgelser.

 

Ide og koncept udarbejdet af


Kjeld Bertelsen
Mørdrupvej 69
3060 Espergærde
Tlf: +45 4052 7610

Nyhedsmails

Vælg den nyhedsmail du ønsker at tilmelde dig.

Back to Top