Kan du få skattefradrag for en øjenoperation?

Det kan i første omgang lyde dejligt, hvis du får tilbud fra din arbejdsgiver, om at de gerne vil betale en øjenoperation for dig, men dermed behøver det ikke blive helt gratis for dig.

Det er jo ikke helt billigt at få en øjenoperation med de nye multifokallinser eller en øjenlaserbehandling, og alt efter hvilken øjenoperation der vil være bedst egnet til dig, kan det løbe op i ca. kr. 30 - 40.000 for begge øjne. Når du overvejer at tage imod tilbuddet fra din arbejdsgiver, skal du måske påregne at bliver beskattet efterfølgende. Derfor bør du forinden nøje undersøge, om du med din arbejdssituation, vil kunne gøre brug af en af de mange undtagelser der findes.

Til gengæld er der ikke tvivl om, at din arbejdsgiver vil kunne få fuldt fradrag for beløbet, så længe øjenoperationen opfylder en tilknytning til virksomhedes drift, ifølge skattelovens paragraf 6.

"Driftsomkostninger, d.v.s. de Udgifter, som i Aarets Løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde Indkomsten, derunder ordinære Afskrivninger"

En virksomhed har helt konkret stillet SKAT to spørgsmål, og Skatterådet har i januar 2014 offentliggjort svarene.

  1. Kan SKAT bekræfte at arbejdsgiver kan betale for den ansattes øjenoperation uden skattemæssige konsekvenser for den ansatte?
  2. Vil arbejdsgiver have skattemæssigt fradrag for udgiften?

Den konkrete sagsfremstilling:

Den ansatte er bygningssagkyndig og har været ansat i selskabet siden 2004. Gennem tiden er den ansattes syn blevet svækket og brug af briller har mange uhensigtsmæssige følger.

Ved udførelse af hussyn til brug for tilstandsrapport skal den ansatte ofte gå ud og ind, hvilker giver duggede briller, og samtidig kan brillerne være vanskelige at holde på plads ved besigtigelse af krybekældre og loftrum m.v. hvor pladsen er trang.

Der skal endvidere aflæses mærkesedler m.v. på diverse installationer og aggregater, og disse mærkesedler er ofte vanskeligt tilgængeligt placeret.

En øjenoperation vil gøre den ansatte fri for brug af briller, og dermed lette det daglige arbejde betydeligt.

Samtidig opnås en større sikkerhed for at undgå fejlaflæsninger m.v. En fejl i en tilstandsrapport kan være meget dyr, og med en selvrisiko på kr. 25.000 kan selskabet lide store tab ved sådanne fejlaflæsninger m.v.

Selskabet forventer en ikke uvæsentlig effektivisering ved udførelsen af eftersynene, og dermed også en omkostningsbesparelse, samt reduktion af risikoen for at blive erstatningsansvarlig som følge af fejl.

Denne medarbejder ville ikke slippe for de skattemæssige konsekvenser, men alt efter din helt konkrete situation, så er det måske ikke helt umuligt. Der er således ikke helt klare regler, for måske vil du kunne falde indenfor en af de mange undtagelser. Under alle omstændigheder bør du sammen med din arbejdsgiver undersøge muligheden og reglerne nøje. Nedenstående kilde link kan hjælpe dig på vej til hvilke paragraffer i skatteloven der er brugt i ovenstående sag.

 

Ide og koncept udarbejdet af


Kjeld Bertelsen
Mørdrupvej 69
3060 Espergærde
Tlf: +45 4052 7610

Nyhedsmails

Vælg den nyhedsmail du ønsker at tilmelde dig.

Back to Top